Kdo jsme?

Dovolte, abychom se Vám představili. Jsme spolek s názvem Otevřené město Dobřany. Členy našeho spolku se stali lidé nejrůznějšího věku, vzdělání i profesního zaměření. Někteří z nás žijí v Dobřanech jen pár let, jiní celý život. Tato pestrost nám dává šanci využít na jedné straně zkušeností těch starších a zároveň energie a kreativity mladších.

Milí voliči,

Děkujeme moc za vaše hlasy a podporu. Díky vašim hlasům máme v zastupitelstvu mandát. Vaše Otevřené město Dobřany


Otevřené město Dobřany